Behandelvormen Generalistische Basis GGZ

Generalistisch en kortdurend: De behandeling is altijd generalistisch en kortdurend. Generalistisch betekent dat er met een brede blik wordt gekeken. Wanneer de hulpvraag en behandeldoelen duidelijk zijn, gaan we samen de vorm van behandeling bepalen en dit wordt beëindigd zodra u (met hulp van hetgeen u geleerd heeft en/of via e-health) weer voldoende in uw kracht staat en verder kunt, eventueel met inzet van uw netwerk. De behandeling is altijd kortdurend, tot ongeveer 750 minuten directe en indirecte tijd. Daarom is het belangrijk om bij aanvang al een goede inschatting te maken van hetgeen u nodig heeft. Het kan zijn dat u in overleg verwezen wordt naar beter passende zorg.

Eigen kracht: De Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) zit in onze basiszorgverzekering. Om de zorg betaalbaar te houden hebben we afspraken met de zorgverzekeraars gemaakt zodat de zorg niet ‘verstopt’ raakt en zoveel mogelijk mensen gebruik kunnen maken van deze zorg. Daarom behandelen we in de GBGGZ zo kort mogelijk en zetten we in op de eigen kracht van u. Zodra u weer verder kunt stopt de behandeling. Maar u krijgt wel handvatten mee om zelfstandig verder te kunnen. Soms betrekken we daarvoor uw netwerk in de behandeling, soms krijgt u E-health modulen mee, afhankelijke van uw wensen en mogelijkheden.

Transdiagnostisch: In de behandeling staat u als persoon voorop. Uw wensen en verwachtingen, uw doelen en uw (on)mogelijkheden binnen uw omgeving. Vanuit een holistische theorie wordt samen met u gekeken hoe uw problematiek begrepen kan worden en hoe behandeling ingezet kan worden. Dit wordt ook wel een transdiagnostische behandeling genoemd: niet de diagnose staat centraal, maar u als mens.

Beeldbellen Beeldbellen is op zichzelf geen behandelvorm, maar een manier om de behandeling vorm te geven. U krijgt een link toegestuurd en wanneer u die aanklikt ontstaat een AVG-veilige verbinding. Hiermee kan u de behandeling krijgen die u wenst, op afstand. U bent gewoon thuis of misschien op uw vakantieadres, de behandeling gaat gewoon door. Ook EMDR kan plaatsvinden met behulp van beeldbellen. Het vereist wel een goede internetverbinding, maar het werkt heel simpel.

Behandelvormen binnen De Kleine Praktijk Emst:

Geïntegreerde cognitieve gedragstherapie: Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een combinatie van twee vormen van psychotherapie: cognitieve therapie en gedragstherapie. In cognitieve gedragstherapie worden het gedrag en de gedachten die de problemen in stand houden besproken en behandeld. De CGt is gebaseerd op de leertheorie en bevat allerlei protocollen en behandelmethodieken. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat CGt effectief is bij veel psychische problemen. Gedragstherapie  richt zich vooral op het veranderen van het gedrag. Hoe u doet bepaalt voor een groot deel hoe u zich voelt. Als u bijvoorbeeld vanuit angst bepaalde situaties uit de weg te gaat, dan geeft dit wel even opluchting, maar de angst blijft terugkomen.  Bij gedragstherapie wordt het problematische gedrag en de omstandigheden waarin die voorkomen geanalyseerd.  Vervolgens leert u om op een andere, betere, manier te reageren waardoor de angsten verminderen. Cognitieve therapie gaat over de manier van denken en de emoties daarbij.  Als u wat er gebeurt in uw leven steeds vanuit een negatief standpunt bekijkt wordt u eerder angstig, somber of geïrriteerd. In cognitieve therapie wordt nagegaan of die manier van denken wel helemaal klopt. U leert denkfouten te herkennen en meer realistisch te denken waardoor  negatieve gevoelens verminderen. Geïntegreerde cognitieve gedragstherapie  behandelt dus het gedrag en de manier van denken. Door anders te doen veranderen gevoel en gedachten. Door anders te denken veranderen gevoel en gedrag. Bij cognitieve gedragstherapie werkt u systematisch aan vermindering van de klachten.  Het is een actieve manier van behandelen, u gaat actief aan de slag met opdrachten en oefeningen. Naar de effecten van cognitieve gedragstherapie is veel onderzoek gedaan. Heel vaak blijkt CGT een zeer effectieve psychotherapie te zijn. Vaak effectiever dan medicijnen, zeker op de langere termijn.

EMDR
EMDR is de afkorting van Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Het is een eerste-keuze behandeling om nare ervaringen te verwerken. Er is steeds meer wetenschappelijke ondersteuning dat EMDR ook goed ingezet kan worden bij andere problemen en klachten, zoals angststoornissen, de gevolgen van meervoudige traumatisering en chronische pijn. Ook wanneer iemand last heeft van een negatief zelfbeeld kan EMDR als onderdeel van een behandeling worden toegepast. EMDR behandelingen zijn vaak in enkele zittingen al effectief.  Al sinds EMDR in Nederland werd onderwezen, heb ik mij geschoold in deze effectieve behandelmethodiek. Als  EMDR-Practitioner heb ik alle opleidingsniveaus doorlopen en weet ik wanneer en in welke situaties EMDR succesvol ingezet kan worden. Nog steeds zijn er nieuwe ontwikkelingen in de EMDR en deze volg ik met veel belangstelling.   Voor meer informatie: www.emdr.nl

Mindfulness  betekent  eigenlijk: volledig bewust zijn van de huidige ervaring. Het gaat om opmerkzaamheid, om aandacht en openheid.  Dit is iets anders dan aandacht en concentratie, waarbij je je richt op één onderwerp.  Mindfulness gaat over de kunst om aanwezig te zijn in het hier en nu. Met mindfulness leeft u intenser en bewuster. Door de aandachtstraining leert u uw aandacht te sturen en afstand te nemen van de spinsels in uw hoofd. U kunt zich beter concentreren en makkelijker ontspannen. Uw geest wordt rustiger en u leert bewust keuzes te maken in plaats van automatisch te reageren.  Het is een vaardigheid die je kunt oefenen. Jon Kabat-Zinn heeft mindfulness met Westerse psychologische inzichten verenigd tot een achtweekse mindfulness training. Deze training is bewezen effectief als behandeling van o.a. depressie.

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is een vorm van positieve psychologie, met mindfulness als een onderdeel.  Het is in feite een verzameling moderne technieken die tot doel hebben om de psychologische flexibiliteit van mensen te vergroten. Het is een andere manier van omgaan met gedachten, emoties, lichamelijke sensaties en leefomstandigheden. Het is niet op klachten gericht, maar op vaardigheden en de toon is daarbij licht, speels en vrolijk.

Lichaamsgerichte psychotherapie heeft als uitgangspunt de eenheid van lichaam en geest. Vanuit een holistische visie wordt  aandacht gegeven aan lichaamshouding, beweging en de innerlijke beleving. Lichaamsgerichte diagnostiek en lichaamsgerichte interventies worden hierbij gebruikt om psychische klachten te verminderen.

E-health staat voor elektronische gezondheid, ofwel zorg via internet. Steeds meer aandacht gaat uit naar zogeheten ‘blended care’, waarbij reguliere face-to-face gesprekken gecombineerd worden met online interventies zoals bijvoorbeeld chat, beeldbellen of online behandelmodules. Voor GGZ Nederland is e-health een van de belangrijke pijlers voor het betaalbaar en toegankelijk houden van de geestelijke gezondheidszorg voor een brede doelgroep. Zie verder het tabblad e-health.

Wandelen: voor mensen die het lastig vinden om een uur op een stoel te zitten, voor mensen die liever lopend praten, voor mensen die om medische redenen niet lang kunnen zitten. Of gewoon omdat u weet dat wandelen in de natuur een stressverminderend effect heeft. Het is natuurlijk niet zomaar wandelen, maar gericht op het behalen van uw behandeldoelen.