Contact

De Kleine Praktijk Emst ligt in het buitengebied van Emst en is bedoeld voor individuele behandeling. Het ligt aan een onverharde weg zonder verlichting.  Vanaf  de bushalte Emst is het 15-20 minuten lopen.  Er is een kleine wachtruimte en toilet.

Openingstijden
De behandelingen worden op werkdagen in de ochtend of in de avond gegeven. Er zijn geen vaste openingstijden. De afspraken worden in overleg met u vastgelegd. Per mail en app ben ik dagelijks bereikbaar en ’s avonds tussen 18.00-19.00 uur ben ik vaak telefonisch bereikbaar.  Als ik geen tijd heb om op te nemen kunt u de voicemail inspreken.

 Contactgegevens De Kleine Praktijk Emst 

Mw. drs. Heleen Deelstra

Schaverenseweg 14

8166 JN Emst

E-mail:  heleendeelstra@outlook.com

Tel:  0612233981

K.v.K. 08209518

Beschikbaarheid en bereikbaarheid:  De Kleine Praktijk is een solopraktijk.  Als ik aan het werk ben kan ik geen telefoon aannemen.  U kunt altijd een voicemail inspreken of een e-mail sturen.  Ik neem dan zo spoedig mogelijk contact op.  Omdat ik alleen werk voor de Generalistische Basis GGZ kan ik geen zware problematiek behandelen. In geval van crisis kunt u rechtstreeks contact opnemen met uw huisarts die u verder zal helpen en/of doorverwijzen.  Uw e-health berichten/vorderingen kan ik iedere dag inzien en bijhouden. Het hangt van onze afspraken af  wanneer ik erop reageer.

Locatie op google maps

Van wie

De Kleine Praktijk Emst is de praktijk van Heleen Deelstra met de volgende registraties:

  • Bewegingswetenschapper (drs.)
  • Gezondheidszorgpsycholoog, BIG 69051434325 zie: www.bigregister.nl
  • Cognitief gedragstherapeut VGCt®, registratienummer 003013 zie: www.vgct.nl
  • Supervisor VGCt® www.vgct.nl
  • EMDR Practitioner, registratienummer 30066 zie: www.emdr.nl
  • Psycholoog NIP, registratienummer 94821 zie: www.psynip.nl
  • Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP zie: www.psynip.nl
  • Gekwalificeerd Lichaamsgericht werkend psycholoog NIP zie: www.psynip.nl
  • Mindfulness trainer niet geregistreerd

Om al deze registraties te kunnen behouden en om up-to-date te blijven wat betreft de ontwikkelingen in het vakgebied heb ik regelmatig intervisie, heb ik een visitatietraject van het NIP gevolgd, doe ik aan bij- en nascholing en neem ik deel aan congressen en symposia.

Ervaring   Als GZ-psycholoog in de gezondheidszorg heb ik ruime behandelervaring met alle doelgroepen : kinder- en jeugd, volwassenen, ouderen, mensen met een verstandelijke beperking.

Lichaamsgericht therapeut: Mijn achtergrond als Bewegingswetenschapper en Lichaamsgericht Werkend Psycholoog maakt dat ik veel oog heb voor lichaamssignalen en hiervan maak ik veel gebruik in de behandeling van psychische klachten.

Cognitief gedragstherapeut: Ik heb behandelervaring met alle psychische stoornissen die in de Generalistische Basis GGZ kunnen voorkomen.  Als cognitief gedragstherapeut ben ik goed opgeleid in deze effectieve vorm van psychotherapie. Hierbij maak ik gebruik van evidence based protocollen en methodieken.  Als supervisor in de cognitieve gedragstherapie VGCt geef ik al jarenlang supervisie en leertherapie aan psychologen in opleiding tot GZ-psycholoog en cognitief gedragstherapeuten i.o.

EMDR Europe practitioner

Dit is een titel die in Europees verband wordt toegekend aan therapeuten van wie is vastgesteld dat zij de EMDR in alle facetten te beheersen.  EMDR Europe practitioners hebben een erkende EMDR basis- en vervolgtraining gevolgd, ruime werkervaring en hebben door middel van supervisie aangetoond het geleerde op de juiste wijze in praktijk te brengen.  Al sinds EMDR in Nederland werd onderwezen  heb ik mij geschoold in deze effectieve behandelmethodiek. Als  EMDR-Practitioner heb ik alle opleidingsniveau’s doorlopen en weet ik wanneer en in welke situaties EMDR succesvol ingezet kan worden. Nog steeds zijn er nieuwe ontwikkelingen in de EMDR en deze volg ik met veel belangstelling.   Voor meer informatie: www.emdr.nl

Cliëntervaringen:  De meeste cliënten zijn zeer positief over De Kleine Praktijk Emst.  Wat vaak benoemd wordt: echte aandacht en tijd, prettige houding niet zweverig, begrijpelijke uitleg.  De kleinschaligheid, de omgeving en de mogelijkheid tot behandeling in de avond of online spreekt veel mensen aan.

Taal:  Nederlands, Engels, Duits.  Ik kan dialect en Fries goed verstaan, maar niet zelf spreken. Ik kan mijn taalgebruik aanpassen aan mensen met een verstandelijke beperking, hersenletsel of met beperkte woordenschat vanwege afkomst uit een andere cultuur.