Financieel – verzekering

Vergoeding vanuit de basisverzekering
De Kleine Praktijk Emst heeft alleen contracten met de zorgverzekeraars voor Basis Generalistische Geestelijke Gezondheidszorg. Deze zorg is bedoeld voor mensen met lichte tot matig ernstige psychische problemen.  U bent verwezen door uw huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist.

  • De kosten worden volledig vergoed wanneer ik een contract heb afgesloten met uw zorgverzekering.   Dit kunt u terugvinden op de website van uw zorgverzekering. Er is geen eigen bijdrage voor basis GGZ.
  • Vergoeding van hulp door een psycholoog in de Basis Generalistische GGZ valt onder het verplichte eigen risico. Iedereen van 18 jaar of ouder heeft een verplicht eigen risico voor de basisverzekering. De overheid bepaalt de hoogte van het eigen risico. In 2019 is het eigen risico € 385,00.
  • Een behandeling kan telefonisch (liefst tussen 18.00-19.00 uur) of per mailbericht worden afgezegd tot uiterlijk een dag voor de geplande afspraak. Een te laat afgezegde afspraak of het niet verschijnen op een afspraak (no show) kost €  25,00 ,00 en dit kunt u niet terug krijgen van uw verzekering.
  • Wanneer na de intake geen diagnostiek en/of behandeling volgt wordt dit gedeclareerd bij uw zorgverzekering als Onvolledig Behandeltraject. Ook hiervoor geldt uw eigen risico.

Aanvullende verzekering en onverzekerde zorg
Lang niet alle problemen of aandoeningen worden in de basisverzekering vergoed. Zo zijn bijvoorbeeld lichte psychische klachten, werkproblemen en aanpassingsstoornissen uitgesloten.

  • Sommige problemen zijn uitgesloten in de basisverzekering, maar wel opgenomen in een aanvullende verzekering. U wordt aangeraden uw polis te raadplegen of om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar wanneer u wilt weten welke vergoeding op u van toepassing is.
  • Heeft u psychische klachten die niet vergoed worden door uw zorgverzekeraar dan kunt u wel hulp krijgen, maar dan moet u de rekening zelf betalen. Voor (extra) behandelingen die u wenst, maar die niet door de verzekering betaald worden ontvangt u een factuur. Het tarief hiervoor is € 100,- per ¾ uur.
  • Bij een onvolledig behandeltraject (dit is na alleen een intakegesprek) is het maximale tarief wat in rekening gebracht mag worden € 207,19

Wanneer u meer wilt weten over de tarieven, dan kunt u dat vinden op de website van de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA):     https://www.nza.nl/zorgonderwerpen/zorgonderwerpen/ggz/                                                                                           

cropped-DSC02526-kopie.jpg

 

Contracten in 2019

Voor 2019 heb ik contracten gesloten met Zilveren Kruis, CZ, Menzis, DSW,  Caresq, VGZ en VRZ en de daaraan hangende labels en volmachten.

U kunt bij uw eigen zorgverzekeraar nakijken welke GGZ-zorgverleners gecontracteerde zorg mogen leveren.