Financieel – verzekering

Vergoeding vanuit de basisverzekering in 2022
De Kleine Praktijk Emst heeft alleen contracten met de zorgverzekeraars voor  Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg. Deze zorg is bedoeld voor mensen met lichte tot matig ernstige psychische problemen.  U bent verwezen door uw huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist.

  • De kosten worden volledig vergoed wanneer ik een contract heb afgesloten met uw zorgverzekering en de zorg binnen dit contract past.   Dit kunt u terugvinden op de website van uw zorgverzekering. Er is geen eigen bijdrage voor Generalistische Basis GGZ.
  • Vergoeding van hulp door een GZ-psycholoog in de  Generalistische Basis GGZ valt onder het verplichte eigen risico. Iedereen van 18 jaar of ouder heeft een verplicht eigen risico voor de basisverzekering. De overheid bepaalt de hoogte van het eigen risico. In 2023 is het eigen risico € 385,00.
  • Een behandeling kan worden afgezegd tot 24 uur voor de geplande afspraak. Een te laat afgezegde afspraak of het niet verschijnen op een afspraak (no show) kost €  50,00  en dit kunt u niet terug krijgen van uw verzekering

Aanvullende verzekering en onverzekerde zorg

Niet alle problemen of aandoeningen worden in de basisverzekering vergoed. Zo zijn bijvoorbeeld lichte psychische klachten, werkproblemen en aanpassingsstoornissen uitgesloten.

Voor  psychische klachten die niet vergoed worden door uw zorgverzekeraar  kunt u niet bij De Kleine Praktijk terecht.  Dit gaat dan veelal om lichtere problematiek ,waarbij u voldoende geholpen kunt worden door een POH-GGZ of bijvoorbeeld een coach.

In 2022 is het Zorgprestatiemodel ingevoerd. Hierbij gelden tarieven voor diagnostiek en behandeling per tijdsduur.  Wanneer u meer wilt weten over de tarieven, dan kunt u dat vinden op de website van de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA).                                                                                           

cropped-DSC02526-kopie.jpg

 

U kunt bij uw eigen zorgverzekeraar nakijken welke GGZ-zorgverleners gecontracteerde zorg mogen leveren.

Contracten in 2023

Voor 2023 heb ik contracten gesloten met Zilveren Kruis, CZ, DSW, Caresq, ASR, ENO, VGZ, ONVZ en OWN Zorg en Zekerheid en de daaraan hangende labels en volmachten.

Maar geen contract met Menzis Zorgverzekering NV en Anderzorg NV. Wanneer u bij Menzis of Anderzorg bent verzekerd ontvangt u van mij een factuur met het max NZA-tarief.  Vervolgens kunt u die factuur zelf indienen bij uw verzekeraar, die u dan een bepaald percentage hiervan zal vergoeden.

Er wordt uitgegaan van intake, diagnostiek of behandeling van  60 minuten. Het tarief voor het consult wordt vermeerderd of verminderd afhankelijk van de werkelijke ingezette tijd.  In dit tarief zijn alle erbij behorende werkzaamheden (uitwerking, administratie, onderzoek etc.) verwerkt. 

Tarief consulten in setting Ambulant Kwaliteitsstatuut sectie II:

Vrijgevestigde Gezondheidszorgpsycholoog:

Intakegesprek of diagnostiek  60 minuten:  Max NZA-tarief 2023 is 170,68

Behandeling (ook via e-health) 60 minuten:  Max NZA-tarief 2023 is 150,11   

Kijk voor meer informatie en een up-to-date overzicht van verzekeraars op de website: www.de-nfg.nl/vergoedingen.html. Het overzicht van het vergoedingenbeleid van de zorgverzekeraars is met de grootst mogelijke zorg samengesteld door de NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg).  De NFG stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden.