Financieel – verzekering

Vergoeding vanuit de basisverzekering
De Kleine Praktijk Emst heeft alleen contracten met de zorgverzekeraars voor  Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg. Deze zorg is bedoeld voor mensen met lichte tot matig ernstige psychische problemen.  U bent verwezen door uw huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist.

  • De kosten worden volledig vergoed wanneer ik een contract heb afgesloten met uw zorgverzekering.   Dit kunt u terugvinden op de website van uw zorgverzekering. Er is geen eigen bijdrage voor basis GGZ.
  • Vergoeding van hulp door een GZ-psycholoog in de Basis Generalistische GGZ valt onder het verplichte eigen risico. Iedereen van 18 jaar of ouder heeft een verplicht eigen risico voor de basisverzekering. De overheid bepaalt de hoogte van het eigen risico. In 2021 is het eigen risico € 385,00.
  • Een behandeling kan telefonisch (liefst tussen 18.00-19.00 uur) of per mailbericht worden afgezegd tot uiterlijk een dag voor de geplande afspraak. Een te laat afgezegde afspraak of het niet verschijnen op een afspraak (no show) kost €  50,00  en dit kunt u niet terug krijgen van uw verzekering.
  • Wanneer na de intake geen diagnostiek en/of behandeling volgt wordt dit gedeclareerd bij uw zorgverzekering als Onvolledig Behandeltraject. Ook hiervoor geldt uw eigen risico.

Aanvullende verzekering en onverzekerde zorg
Lang niet alle problemen of aandoeningen worden in de basisverzekering vergoed. Zo zijn bijvoorbeeld lichte psychische klachten, werkproblemen en aanpassingsstoornissen uitgesloten.

  • Sommige problemen zijn uitgesloten in de basisverzekering, maar wel opgenomen in een aanvullende verzekering. U wordt aangeraden uw polis te raadplegen of om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar wanneer u wilt weten welke vergoeding op u van toepassing is.
  • Voor  psychische klachten die niet vergoed worden door uw zorgverzekeraar  kunt u niet bij De Kleine Praktijk terecht.  Dit gaat dan veelal om lichtere problematiek ,waarbij u voldoende geholpen kunt worden door een POH-GGZ of bijvoorbeeld een coach.
  • Bij een onvolledig behandeltraject (dit is na alleen een intakegesprek) is het maximale tarief wat volgens de NZA in rekening gebracht mag worden € 228,04

Wanneer u meer wilt weten over de tarieven, dan kunt u dat vinden op de website van de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA):     https://www.nza.nl/zorgonderwerpen/zorgonderwerpen/ggz/                                                                                           

cropped-DSC02526-kopie.jpg

 

Contracten in 2021

Voor 2021 heb ik contracten gesloten met Zilveren Kruis, CZ, Menzis, DSW,  Caresq, ASR, ENO,  Menzis, ONVZ,  OWM Zorg en Zekerheid en VGZ  en de daaraan hangende labels en volmachten.

U kunt bij uw eigen zorgverzekeraar nakijken welke GGZ-zorgverleners gecontracteerde zorg mogen leveren.

Het overzicht van het vergoedingenbeleid van de zorgverzekeraars is met de grootst mogelijke zorg samengesteld door de NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg).  De NFG stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden.

Kijk voor meer informatie en een up-to-date overzicht van verzekeraars op de website: www.de-nfg.nl/vergoedingen.html.