Kwaliteit

De Kleine Praktijk is drager van het Keurmerk Basis GGZ en heeft al drie keer Het Gouden Randje ontvangen. Dit is een extra erkenning voor de inspanningen om cliëntervaringen te verzamelen, te benutten en hier transparant over te zijn.

De clientervaringen worden gemeten met een vragenlijst, de CQi, dit is de afkorting van Consumer Quality Index. Dit wordt gebruikt om in kaart te brengen op welke punten cliënten goede ervaringen hebben en waar nog verbetering mogelijk is.

De CQi van De Kleine Praktijk Emst jan-dec. 2022:

Bejegening 5,0
ROM 4,9
Betrekken naasten 4,3
Medicijnen 1,4
Contact 4,9
Informatie behandeling 4,8
Informatie cliëntenorganisaties 3,3
Samen beslissen 4,9
Rapportcijfer 9,2
Uitvoering  behandeling 4,7

De schaalscore is van 0-5. Een goede bejegening vind ik belangrijk en dit wordt gewaardeerd. De lage score op medicatie heeft ermee te maken dat ik geen medicatie voorschrijf, daarvoor moet u bij de huisarts of psychiater zijn.

Zorgkaart Nederland De Kleine Praktijk Emst is aangesloten bij Zorgkaart Nederland van de Patiëntenfederatie Nederland. U kunt uw waardering via de button op de startpagina kenbaar maken. 

Kwaliteitsstatuut     De Kleine Praktijk Emst heeft ook in 2023 een goedgekeurd Kwaliteitsstatuut. De informatie hierin komt overeen met de informatie op deze website.   Vanaf 1 januari 2017 zijn alle zorgaanbieders in de curatieve GGZ  onder de zorgverzekeringswet verplicht om hun kwaliteitsstatuut openbaar te maken.  U kunt het kwaliteitsstatuut inzien in de praktijk.

Beroepscode Vanaf  1 mei 2018 geldt voor alle psychotherapeuten een nieuwe Beroepscode psychotherapeuten

Daarnaast  ben ik geregistreerd psycholoog NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) die ook een beroepscode heeft. De basisprincipes zijn dat de psycholoog zich verantwoordelijk, integer, respectvol en deskundig gedraagt. De richtlijnen en gedragsregels in de Beroepscode zijn afgeleid van deze vier basisprincipes.  Door toepassing van de Beroepscode is het voor de cliënt en de psycholoog duidelijk wat ze wel en niet kunnen verwachten. Rechten en plichten over de behandeling, onderzoek, het dossier en andere zaken staan uitgebreid vastgelegd, met als doel dat de cliënt beschermd is tegen mogelijk onzorgvuldig handelen van een psycholoog. Zie ook  NIP-beroepscode 

Klachten    Klachten worden bij voorkeur direct uitgesproken waarna een oplossing gezocht wordt. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt een klachtenprocedure gevolgd. Zie NIP-klachtprocedure

 Waarneming  Alleen bij langdurige afwezigheid van de behandelaar wordt in overleg en met instemming van de cliënt voor waarneming gezorgd. Hiervoor zijn afspraken gemaakt met een GZ-psycholoog in de nabije omgeving.  Het is de laatste 15 jaar nog niet voorgekomen dat voor waarneming gezorgd moest worden.