Kwaliteit en Keurmerk

Keurmerk Basis GGZ  De Kleine Praktijk Emst is al enkele jaren drager van het Keurmerk Basis GGZ van de Stichting Kwaliteit in Basis GGZ. Ook in 2019 is het Keurmerk weer verkregen.  Om dit Keurmerk te verkrijgen en behouden moet De Kleine Praktijk Emst aan allerlei kwalificaties voldoen.

Het Keurmerk Basis GGZ is een eenduidig kenmerk voor kwaliteit in de Basis GGZ. Zorgaanbieders van Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) laten met het keurmerk zien dat ze zich extra inspannen voor de juiste zorg op het juiste moment. Ze leggen de lat hoger dan wat wettelijke vereist wordt, onder meer als het gaat om cliëntgerichtheid, transparantie, implementatie van innovaties, continu verbeteren en de inzet voor de ontwikkeling van de GBGGZ landelijk.

Cliëntervaringen  De ervaringen van u als cliënt worden na afloop van de behandeling gemeten met een vragenlijst, de CQi-GGZ-VZ-AMB.  Deze vragenlijst geeft een indicatie van de kwaliteit van de zorg.  Onderstaand overzicht betreft de uitkomsten van De Kleine Praktijk Emst op de tevredenheidsvragenlijst  (de CQi-GGZ-VZ-AMB) van 2017 en 2018.  Dit betreft de gemiddelde subschaalscores (% van de maximale score).

CQi-GGZ-VZ-AMB Gebaseerd op 55 ingevulde vragenlijsten in de periode    01-01-2017 t/m 31-12-2017 Gebaseerd op 56 ingevulde vragenlijsten in de periode    01-01-2018 t/m 31-12-2018
Tevredenheidsvragenlijst 2017 Gemiddelde Schaalscore 2017 2018 Gemiddelde Schaalscore 2018
Bejegening 98% 4,9 98% 4,9
Bereikbaarheid 98% 4,9 96% 4,8
Samen beslissen 84% 4,2 91% 4,6
Uitvoering behandeling 85% 4,3 89% 4,5
Informatie bijwerkingen 12% nan 7% nan
Bespreken resultaten 95% nan 97% 4,9
Beoordeling 86% 8,7 89% 8,9
Over uzelf 57% 4,0 61% 4,3

Hierbij moet u wel bedenken dat dit de de scores zijn van een kleine praktijk met maar één behandelaar. Deze zelfde vragenlijst wordt ook gebruikt bij grotere praktijken met meer behandelaren.  Uit de resultaten kunt u aflezen dat een hoge score gehaald wordt op bejegening.  Dit betekent dat mijn cliënten vinden dat we op een respectvolle en gelijkwaardige manier met elkaar omgaan.  De score op bereikbaarheid is iets gedaald, mogelijk vanwege de lange wachtlijst en aanmeld stop. De score op ‘samen beslissen’ is toegenomen omdat ik hier specifiek aandacht aan besteed bij de bespreking van het behandelplan.   Nan betekent ‘not a number’.  Deze scores konden niet berekend worden, waarschijnlijk omdat ik geen medicatie voorschrijf en daarom dus ook geen informatie geef over bijwerkingen.   ‘Bespreking resultaten’ heeft wel een hoog percentage, maar kon in 2017 niet in een cijfer uitgedrukt worden door een fout in de verwerking van de data. Het bespreken van resultaten komt eigenlijk in iedere sessie aan de orde, maar natuurlijk ook altijd aan het eind van de behandeling. De beoordeling van De Kleine Praktijk wordt uitgedrukt in een rapportcijfer. Deze is gestegen van een 8,7 naar een 8,9.  Hieruit concludeer ik dat men in het algemeen zeer tevreden is.

Zorgkaart Nederland De Kleine Praktijk Emst is aangesloten bij Zorgkaart Nederland van de Patiëntenfederatie Nederland. U kunt uw waardering via de button op de startpagina kenbaar maken.   Via onderstaande button kunt u andere aangesloten zorgaanbieders vinden.

http://Deel uw ervaring

 

Kwaliteitsstatuut     Hieronder vindt u de link naar het Kwaliteitsstatuut van De Kleine Praktijk Emst: de informatie hierin komt overeen met de informatie op deze website.   Vanaf 1 januari 2017 zijn alle zorgaanbieders in de curatieve GGZ  onder de zorgverzekeringswet verplicht om hun kwaliteitsstatuut openbaar te maken.  Kwaliteitsstatuut De Kleine Praktijk Emst

 

Beroepscode Vanaf  1 mei 2018 geldt voor alle psychotherapeuten een nieuwe Beroepscode psychotherapeuten

Daarnaast  ben ik geregistreerd psycholoog NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) die ook een beroepscode heeft. De basisprincipes zijn dat de psycholoog zich verantwoordelijk, integer, respectvol en deskundig gedraagt. De richtlijnen en gedragsregels in de Beroepscode zijn afgeleid van deze vier basisprincipes.  Door toepassing van de Beroepscode is het voor de cliënt en de psycholoog duidelijk wat ze wel en niet kunnen verwachten. Rechten en plichten over de behandeling, onderzoek, het dossier en andere zaken staan uitgebreid vastgelegd, met als doel dat de cliënt beschermd is tegen mogelijk onzorgvuldig handelen van een psycholoog. Zie ook  NIP-beroepscode