Kwaliteit en Keurmerk

Keurmerk Basis GGZ  De Kleine Praktijk Emst is al enkele jaren drager van het Keurmerk Basis GGZ van de Stichting Kwaliteit in Basis GGZ. Om dit Keurmerk te verkrijgen en behouden moet aan allerlei kwalificaties worden voldaan.  Zowel in 2019 als in 2020 heeft De Kleine Praktijk niet alleen het Keurmerk weer verkregen, maar ook het Gouden Randje.  Het Gouden Randje vormt een extra erkenning voor de inspanningen om cliëntervaringen te verzamelen en te benutten, en hier transparant over te zijn. https://kibg.nl/inspireren/het-gouden-randje/#extra-erkenning

Het Keurmerk Basis GGZ is een eenduidig kenmerk voor kwaliteit in de Basis GGZ. Zorgaanbieders van Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) laten met het keurmerk zien dat ze zich extra inspannen voor de juiste zorg op het juiste moment. Ze leggen de lat hoger dan wat wettelijke vereist wordt, onder meer als het gaat om cliëntgerichtheid, transparantie, implementatie van innovaties, continu verbeteren en de inzet voor de ontwikkeling van de GBGGZ landelijk.

Cliëntervaringen  De ervaringen van u als cliënt worden na afloop van de behandeling gemeten met een vragenlijst, de CQi-GGZ-VZ-AMB.  Deze vragenlijst geeft een indicatie van de kwaliteit van de zorg.  Onderstaand overzicht betreft de uitkomsten van De Kleine Praktijk Emst op deze tevredenheidsvragenlijst.  Het betreft de gemiddelde subschaalscores (% van de maximale score).

Tevredenheidsvragenlijst

Schaalscore

2017

Schaalscore

2018

Schaalscore

2019

Schaalscore

2020

CQi-GGZ-VZ-AMB

55 vragenlijsten

ingevuld

56vragenlijsten

ingevuld

65 vragenlijsten

ingevuld

62 vragenlijsten

ingevuld

Bejegening

4,9

4,9

4,9

4,9

Bereikbaarheid

4,9

4,8

4,9

4,9

Samen beslissen

4,2

4,6

4,6

4,6

Uitvoering behandeling

4,3

4,5

4,6

4,4

Informatie bijwerkingen

nan

nan

nan

nan

Bespreken resultaten

nan

4,9

nan

nan

Beoordeling

8,7

8,9

8.0

9,0

Over uzelf

4,0

4,3

4.0

3,9

 

Hierbij moet u wel bedenken dat dit de de scores zijn van een kleine praktijk met maar één behandelaar. Deze zelfde vragenlijst wordt ook gebruikt bij grotere praktijken met meer behandelaren.  Uit de resultaten kunt u aflezen dat een constante hoge score gehaald wordt op bejegening.  Dit betekent dat mijn cliënten vinden dat we op een respectvolle en gelijkwaardige manier met elkaar omgaan.  De score op ‘samen beslissen’ is hetzelfde gebleven omdat ik hier specifiek aandacht aan besteed bij de bespreking van het behandelplan.   Nan betekent ‘not a number’.  Deze scores konden niet berekend worden.  Het bespreken van resultaten komt eigenlijk in iedere sessie aan de orde, maar natuurlijk ook altijd aan het eind van de behandeling.  Hieruit bovenstaande cijfers concludeer ik dat men in het algemeen zeer tevreden is. Dit blijkt ook uit de waarderingen die zijn ingevuld op de Zorgkaart Nederland op de startpagina. 

Zorgkaart Nederland De Kleine Praktijk Emst is aangesloten bij Zorgkaart Nederland van de Patiëntenfederatie Nederland. U kunt uw waardering via de button op de startpagina kenbaar maken.   Via onderstaande button kunt u andere aangesloten zorgaanbieders vinden.

http://Deel uw ervaring

Kwaliteitsstatuut     Hieronder vindt u de link naar het Kwaliteitsstatuut van De Kleine Praktijk Emst: de informatie hierin komt overeen met de informatie op deze website.   Vanaf 1 januari 2017 zijn alle zorgaanbieders in de curatieve GGZ  onder de zorgverzekeringswet verplicht om hun kwaliteitsstatuut openbaar te maken.  Kwaliteitsstatuut De Kleine Praktijk Emst

Beroepscode Vanaf  1 mei 2018 geldt voor alle psychotherapeuten een nieuwe Beroepscode psychotherapeuten

Daarnaast  ben ik geregistreerd psycholoog NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) die ook een beroepscode heeft. De basisprincipes zijn dat de psycholoog zich verantwoordelijk, integer, respectvol en deskundig gedraagt. De richtlijnen en gedragsregels in de Beroepscode zijn afgeleid van deze vier basisprincipes.  Door toepassing van de Beroepscode is het voor de cliënt en de psycholoog duidelijk wat ze wel en niet kunnen verwachten. Rechten en plichten over de behandeling, onderzoek, het dossier en andere zaken staan uitgebreid vastgelegd, met als doel dat de cliënt beschermd is tegen mogelijk onzorgvuldig handelen van een psycholoog. Zie ook  NIP-beroepscode