Kwaliteit en Keurmerk

Keurmerk Basis GGZ  De Kleine Praktijk Emst is al enkele jaren drager van het Keurmerk Basis GGZ van de Stichting Kwaliteit in Basis GGZ. Om dit Keurmerk te verkrijgen en behouden moet aan allerlei kwalificaties worden voldaan.  Zowel in 2019 als in 2020 en 2022  heeft De Kleine Praktijk niet alleen het Keurmerk weer verkregen, maar ook het Gouden Randje. Het Gouden Randje vormt een extra erkenning voor de inspanningen om cliëntervaringen te verzamelen en te benutten, en hier transparant over te zijn.https://kibg.nl/inspireren/het-gouden-randje/#extra-erkenning“Het Keurmerk Basis GGZ is een eenduidig kenmerk voor kwaliteit in de Basis GGZ. Zorgaanbieders van Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) laten met het keurmerk zien dat ze zich extra inspannen voor de juiste zorg op het juiste moment. Ze leggen de lat hoger dan wat wettelijke vereist wordt, onder meer als het gaat om cliëntgerichtheid, transparantie, implementatie van innovaties, continu verbeteren en de inzet voor de ontwikkeling van de GBGGZ landelijk.”

Cliëntervaringen  De ervaringen van u als cliënt worden na afloop van de behandeling gemeten met een vragenlijst, de CQi-GGZ-VZ-AMB.  De CQi (Consumer Quality Index) meet kwaliteitsaspecten van de ambulante en klinische geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg vanuit het perspectief van de cliënt. De CQI GGZ & VZ wordt gebruikt om binnen een GGZ-aanbieder in kaart te brengen op welke punten cliënten goede ervaringen hebben en waar nog verbetering mogelijk is. Daarnaast is de vragenlijst bedoeld om vergelijkend onderzoek te doen naar de prestaties van verschillende GGZ-aanbieders.

Onderstaand overzicht betreft de uitkomsten van De Kleine Praktijk Emst in  2021.  

CQi-GGZ-VZ-AMB

Schaalscore 2021

Bejegening

4,8

Informatie behandeling

4,6

Samen beslissen

4,8

Uitvoering behandeling

4,6

Gemakkelijk contact

4,8

Info cliëntenorganisatie

3,8

Keuze naasten

4,3

Rapportcijfer behandeling

9,1

Hierbij moet u wel bedenken dat dit de de scores zijn van een kleine praktijk met maar één behandelaar. Deze zelfde vragenlijst wordt ook gebruikt bij grotere praktijken met meer behandelaren.  Uit de resultaten kunt u aflezen dat een constante hoge score gehaald wordt op bejegening.  Dit betekent dat mijn cliënten vinden dat we op een respectvolle en gelijkwaardige manier met elkaar omgaan. 

Hieronder vindt u de resultaten van 2017-2021, waarbij in 2021 een aantal vragen zijn veranderd waardoor het niet meer te vergelijken is.

 CQi-GGZ-VZ-AMB

Schaalscore

2017

Schaalscore

2018

Schaalscore

2019

Schaalscore

2020

Schaalscore

2021

Bejegening

4,9

4,9

4,9

4,9

4,8

Bereikbaarheid

4,9

4,8

4,9

4,9

4,6

Samen beslissen

4,2

4,6

4,6

4,6

4,8

Uitvoering behandeling

4,3

4,5

4,6

4,4

4.6

Informatie bijwerkingen

nan

nan

nan

nan

 

Bespreken resultaten

nan

4,9

nan

nan

 

Beoordeling

8,7

8,9

8.0

9,0

 

Over uzelf

4,0

4,3

4.0

3,9

 

Nan betekent ‘not a number’.  Deze scores konden niet berekend worden.  Het bespreken van resultaten komt eigenlijk in iedere sessie aan de orde, maar natuurlijk ook altijd aan het eind van de behandeling.  Hieruit bovenstaande cijfers concludeer ik dat men in het algemeen zeer tevreden is. Dit blijkt ook uit de waarderingen die zijn ingevuld op de Zorgkaart Nederland op de startpagina. 

Zorgkaart Nederland De Kleine Praktijk Emst is aangesloten bij Zorgkaart Nederland van de Patiëntenfederatie Nederland. U kunt uw waardering via de button op de startpagina kenbaar maken.   Via onderstaande button kunt u andere aangesloten zorgaanbieders vinden.

http://Deel uw ervaring

Kwaliteitsstatuut    De Kleine Praktijk Emst heeft een in 2022 goedgekeurd Kwaliteitsstatuut.  Het Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ beschrijft de kwaliteitsnormen waaraan een zorgaanbieder moet voldoen om de zorg voor de individuele cliënt in de curatieve GGZ te organiseren. Ook formuleert het Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ kwaliteitseisen op het gebied van leren en verbeteren.   U kunt het kwaliteitsstatuut  inzien in de praktijk.  Alles wat op deze website staat vermeld is ook terug te vinden in het Kwaliteitsstatuut. 

Beroepscode Vanaf  1 mei 2018 geldt voor alle psychotherapeuten een nieuwe Beroepscode psychotherapeuten

Daarnaast  ben ik geregistreerd psycholoog NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) die ook een beroepscode heeft. De basisprincipes zijn dat de psycholoog zich verantwoordelijk, integer, respectvol en deskundig gedraagt. De richtlijnen en gedragsregels in de Beroepscode zijn afgeleid van deze vier basisprincipes.  Door toepassing van de Beroepscode is het voor de cliënt en de psycholoog duidelijk wat ze wel en niet kunnen verwachten. Rechten en plichten over de behandeling, onderzoek, het dossier en andere zaken staan uitgebreid vastgelegd, met als doel dat de cliënt beschermd is tegen mogelijk onzorgvuldig handelen van een psycholoog. Zie ook  NIP-beroepscode