Psychische klachten

Voor onderstaande psychische klachten kunt u behandeling krijgen.  Om voor vergoeding vanuit de zorgverzekering in aanmerking te komen moeten deze klachten  wel zodanig van aard zijn dat een DSM 5 stoornis kan worden vastgesteld.

Angststoornissen:

 • Posttraumatische stressstoornis
 • Paniekstoornis, met of zonder agorafobie (pleinvrees)
 • Sociale angststoornis
 • Gegeneraliseerde angststoornis (piekerstoornis)
 • Obsessief-compulsieve stoornis (dwangstoornis)
 • Hypochondrie (angst voor ziekten)

Angststoornissen worden behandeld volgens de Multidisciplinaire Richtlijn Angststoornissen.  Hierbij maak ik gebruik van de protocollen van de Cognitieve Gedragstherapie en EMDR.  Ook wordt bij deze behandelingen vaak e-health ingezet omdat u hierbij veel moet oefenen in uw eigen omgeving.  Deze e-health modulen bevatten veel informatie, invuloefeningen, thuiswerkopdrachten en ook allerlei korte video’s die u in uw eigen tijd kunt bekijken.  U krijgt psycho-educatie over de problematiek, hoe het bij u werkt en u oefent in de praktijk hoe er anders mee om te gaan of anders over te denken.  Vervolgens krijgt u hierbij passende huiswerkopdrachten. De e-health modulen blijven ook na afsluiting van de behandeling voor u beschikbaar.  Zie: Multidisciplinaire Richtlijn Angststoornissen, patiëntenversie  

              

Stemmingsstoornissen: zoals een depressie of persisterende depressieve stoornis (dysthymie) worden conform de richtlijn depressie behandeld met Cognitieve Gedragstherapie of Interpersoonlijke Psychotherapie (IPT). Wanneer nare ervaringen ten grondslag liggen aan de problematiek kan EMDR overwogen worden. Zie:  Multidisciplinaire Richtlijn Depressie, patiëntenversie

Overige problematiek: 

 • rouw- en eenzaamheidsproblematiek
 • burn-out, overspannenheid, overmatige stress
 • problemen in sociale contacten, onzekerheid
 • zelfbeeld en/of persoonlijkheidsproblematiek
 • emotieregulatie problematiek
 • stoornissen met vooral lichamelijke symptomen en fantoompijn.  Hierbij wordt gebruik gemaakt van de  Zorgstandaard SOLK en Somatoforme stoornissen.  Zie: Multidisciplinaire Richtlijn SOLK en Somatoforme Stoornissen

Hierbij kan de behandeling bestaan uit diverse methodieken uit de Cognitieve Gedragstherapie, maar ook uit andere psychotherapeutische stromingen, zoals Oplossingsgerichte Therapie,  ACT of Mindfulness.  Vaak kan daarbij ook e-health met specifieke behandelmodulen (bv. Omgaan met emoties,  Overspanning en Burn-out, Ontspanning, Slechte Gewoontes) als aanvulling op de behandeling worden ingezet. Deze e-health modulen bevatten veel informatie, invuloefeningen, thuiswerkopdrachten en ook allerlei korte video’s die u in uw eigen tijd kunt bekijken.  De e-health modulen blijven ook na afsluiting van de behandeling voor u beschikbaar.

Er is betrouwbare informatie beschikbaar over psychische klachten op de website van  wijzijnmind.nl en thuisarts.nl