Voor wie

Wanneer u door de bomen het bos niet meer ziet
Voor mensen met psychische problemen die zodanig van aard zijn dat professionele behandeling is geïndiceerd. De problemen, zorgen of klachten hebben een negatieve invloed op het dagelijks functioneren. U ervaart hierdoor een toenemende last of ontregeling, maar kan dit niet zonder professionele hulp veranderen. U wilt hulp en bent bereid u hiervoor actief in te zetten. De generalistische behandeling is kortdurend (als uitgangspunt max. 750 minuten directe- en indirecte tijd) en hulpvraag gericht. We praten over de voor- en nadelen van de verschillende behandelmogelijkheden en komen tot gezamenlijke besluitvorming. U heeft zelf de regie over uw behandeling, waarbij ook e-health kan worden ingezet wanneer dit passend is. Behandeling is alleen mogelijk met een verwijzing voor Basis Generalistische GGZ.

Naasten
De Kleine Praktijk Emst is bedoeld voor  kortdurende  individuele behandeling van volwassenen.  Wanneer u dat wenst kunnen naasten betrokken worden in de behandeling.  U mag altijd iemand meenemen in de behandelkamer. De meeste cliënten komen uit Emst, Vaassen, Epe, Oene, Heerde en Apeldoorn. Ook cliënten die niet uit de omliggende dorpen komen zijn welkom. Basis Generalistische GGZ heeft een relatief korte behandeltijd. Daarom wordt u gestimuleerd om uw eigen verantwoordelijkheid te nemen, uw netwerk te betrekken en in uw kracht te komen om de gestelde doelen te behalen.

Welke problemen of stoornissen
Binnen De Kleine Praktijk Emst is heel veel expertise opgebouwd over traumabehandeling: het verwerken van nare ervaringen. Ook behandeling van angststoornissen (angst, paniek, PTSS, dwang, hypochondrie), stemmingsstoornissen (burn-out, depressie, rouw- en eenzaamheidsproblematiek) , stoornissen met vooral lichamelijke symptomen, SOLK,  somatoforme stoornissen,  fantoompijn.   Ook problemen in sociale contacten en gevoelens van minderwaardigheid (negatief zelfbeeld) komen regelmatig voor en worden vaak behandeld met een combinatie van cognitieve gedragstherapie en EMDR. Ook allerlei andere klachten zijn naar tevredenheid behandeld.

Voor wie niet
De behandeling is niet geschikt voor cliënten die zoveel problemen hebben dat er meer nodig is dan een gesprek per week. De Kleine Praktijk biedt geen behandeling voor mensen met ernstige, crisisgevoelige problematiek,  kinderen en adolescenten en ook geen relatietherapie.  De Kleine Praktijk biedt geen achtervang. Voor acute crisis gaat u naar uw huisarts die u verder verwijst.

Cliënten waarbij geen DSM-5 diagnose gesteld kan worden hebben vaak lichte klachten die ook behandeld kunnen worden door de POH-GGZ (de praktijkondersteuner van de huisarts voor GGZ-problematiek) of bijvoorbeeld door een coach.